Karlskrona Läkareförening

Arkiverade protokoll från Karlskrona Läkareförening

Dokumenten ligger som PDF-filer och öppnas i ett eget fönster.

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009


Äldre protokoll 1942-77

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till 1977

Dessa protokoll (och övriga sedan 1857) finns i original på Blekingearkivet i Bräkne Hoby.

protokollsbok

 

1942-46 (16,7 MB)

1947-51   (7,3 MB)

1952-56   (7,7 MB)

1957-61   (7,5 MB)

1962-66   (6,5 MB)

1967-71   (6,8 MB)

1972-77   (9,3 MB)

Filerna kan öppnas i webbläsaren eller laddas ner till hårdisken som en pdf-fil.

Obs! Det är ganska stora filer. som kan tid att ladda ner.

År 2018 

 

 • Protokoll 1418:e ordinarie sammanträde Torsdag 25:e januari 2018
 • Barbara och Göran Sevallsson båda överläkare i psykiatrin samt Agnes Lindeberg barnmorska berättade för oss hur man arbetar på den Sexologiska mottagningen.

År 2017 

 • Protokoll 1415:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 september 2017
 • Tom Öresland, kolorektalkirurg med inriktning på IBD-kirurgi på Akershus universitetssjukhus i Norge.
  Titel: "Kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom".
 • Protokoll 1413:e ordinarie sammanträde Torsdag 30:e mars 2017
 • Stefan Acosta, professor samt överläkare i kärlkirurgi på SUS i Malmö
  Titel: "Sårläkning-från antikens munsugning till dagens VAC".

År 2016  

 • Protokoll 1403:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 januari 2016
  Mikael Ringborn, läkare på Thoraxcentrum i Karlskrona om "Elektrofysiologiskt kaos på blodigt allvar - Hur hanterar vi bäst våra förmaksflimmerpatienter 2016?".  

År 2015

 • Årsmötesprotokoll
 • Protokoll 1402:a ordinarie sammanträde Torsdag 17 december 2015
  Stefan Borg, överläkare i psykiatri och före detta verksamhetschef på Beroendeenheten i Stockholm om "Socialstyrelsens nya riktlinjer från 150401 om missbruk och beroende".
 • Protokoll 1401:a ordinarie sammanträde Torsdag 26 november 2015
  Kjell Barlöv, överläkare i gynekologi och obstetrik: "Organdonation och transplantation - historik och dagsläge".
 • Protokoll 1400:e ordinarie sammanträde Torsdag 22 oktober 2015
  Göran Sedwallsson stod för kvällens föredrag, en personlig resa genom Blekinges psykiatriska historia.
 • Protokoll 1399:e ordinarie sammanträde Torsdag 23 april 2015
  Pelle Gustafson, docent och överläkare i ortopedi och chefläkare på Patientförsäkringen LÖF berättade om patientsäkerheten i Sverige.
 • Protokoll 1398:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 mars 2015
  Bibbi Rönnlund, folkhälsostrateg, berättade för oss hur blekingarna mår, och presenterade the best of folkhälsorapporten från 2014 med titeln ”Tillsammans kan vi göra skillnad”.
 • Protokoll 1397:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 februari 2015
  Kvällens föreläsare, Anders Håkansson, docent och ST i psykiatri, redogjorde med entusiasm för sprutbytesprogrammet i Malmö-Lund.
 • Protokoll 1396:e ordinarie sammanträde Torsdag 29 januari 2015
  På grund av ett sent återbud från planerad föreläsare ryckte årets nya ordförande snabbt in med ett föredrag ur sin egen portfölj. Peter Valverius avhandlade ämnet rusmedel under rubriken ”Rusmedlens neurobiologi – hur maximerar man glädjen? 

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009


Karlskrona läkarförening
 • Design: ghnet logo
 • Uppdaterad den