Karlskrona Läkareförening

Arkiverade protokoll från Karlskrona Läkareförening

Dokumenten ligger som PDF-filer och öppnas i ett eget fönster.

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

År 2015

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008

                   

Äldre protokoll 1942-77

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till 1977

Dessa protokoll (och övriga sedan 1857) finns i original på Blekingearkivet i Bräkne Hoby.

protokollsbok

 

1942-46 (16,7 MB)

1947-51   (7,3 MB)

1952-56   (7,7 MB)

1957-61   (7,5 MB)

1962-66   (6,5 MB)

1967-71   (6,8 MB)

1972-77   (9,3 MB)

Filerna kan öppnas i webbläsaren eller laddas ner till hårdisken som en pdf-fil.

Obs! Det är ganska stora filer. som kan tid att ladda ner.

År 2020 

 • Protokoll 1430:e ordinarie sammanträde Torsdag 6:e februari 2020
 • David Ekqvist, specialistläkare och medicinsk chef för Sveriges högisoleringsenhet i Linköping, föreläste om "Högsmittsamma sjukdomar – hur ser läget ut i världen och hur är vår beredskap i Sverige ".

År 2019 

 • Protokoll 1427:e ordinarie sammanträde Torsdag 3:e oktober 2019
 • Magnus Löndahl, docent, överläkare samt verksamhetschef på Endokrinologen vid Lunds Universitetssjukhus föreläste om "HBO - ur en remittents synvinkel".
 • Protokoll 1426:e ordinarie sammanträde Torsdag 4:e april 2019
 • Överläkare Hans Friberg, docent inom anestesi och intensivvård på Anestesikliniken vid Skånes Universitetssjukhus föreläste om "Akut och långvarig smärta – tricks of the trade".
 • Protokoll 1425:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e mars 2019
 • Överläkare Olaf Gräbel, Chef Smärtcentrum på Östra Sjukhuset, Göteborg, föreläste om "Vård efter hjärtstopp och uppföljning av överlevare och anhöriga".
 • Protokoll 1424:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e februari 2019
 • Pelle Gustafson, docent i ortopedi och chefläkare på regionernas gemensamma patientförsäkring LÖF, föreläste om "Patientsäkerheten i Sverige – har det hänt något sen senast?"

År 2018 

 • Protokoll 1423:e ordinarie sammanträde Torsdag 29:e november 2018
 • Ingemar Fogdestam, MD, PhD, föreläste om "Mikrokirurgi - multipotent teknik för svåra rekonstruktioner - personliga erfarenheter"
 • Protokoll 1422:a ordinarie sammanträde Torsdag 25:e oktober 2018
 • Barbro Lagercrantz, MD. Narkosläkare vid Blekingesjukhuset 1974-88, ambulansöverläkare 1987-88 samt 2005-2006, Marinöverläkare inkl. dyk- och flygmedicin 1988-2013 föreläste om "I nationens tjänst - hur är det att jobba i utlandsstyrkan"
 • Protokoll 1421:e ordinarie sammanträde Torsdag 27:e september 2018
 • Johan von Schreeb, MD, PhD, Docent. Specialist i allmän kirurgi och katastrofmedicin Centre for Research on Health Care in Disasters, Karolinska Institutet föreläste om "Utmaningar med globala katastrofmedicinska insatser"
 • Protokoll 1420:e ordinarie sammanträde Torsdag 26:e april 2018
 • Kristina Gemzell Danielsson, Professor i obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet i Stockholm och ordförande i WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction föreläste om "Effektiva preventivmedel och säkra aborter – en förutsättning för god reproduktiv hälsa".
 • Protokoll 1419:e ordinarie sammanträde Torsdag 22:a mars 2018
 • Professor Mats Brännström bördig från Karlskrona, numera Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreläste om vägen fram till världens första livmodertransplantation som utfördes i Göteborg. Titel: "Livmodertransplantation, från ide till klinisk verklighet".
 • Protokoll 1418:e ordinarie sammanträde Torsdag 25:e januari 2018
 • Barbara och Göran Sevallsson båda överläkare i psykiatrin samt Agnes Lindeberg barnmorska berättade för oss hur man arbetar på den Sexologiska mottagningen.

År 2017 

 • Protokoll 1415:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 september 2017
 • Tom Öresland, kolorektalkirurg med inriktning på IBD-kirurgi på Akershus universitetssjukhus i Norge.
  Titel: "Kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom".
 • Protokoll 1413:e ordinarie sammanträde Torsdag 30:e mars 2017
 • Stefan Acosta, professor samt överläkare i kärlkirurgi på SUS i Malmö
  Titel: "Sårläkning-från antikens munsugning till dagens VAC".

År 2016  

 • Protokoll 1403:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 januari 2016
  Mikael Ringborn, läkare på Thoraxcentrum i Karlskrona om "Elektrofysiologiskt kaos på blodigt allvar - Hur hanterar vi bäst våra förmaksflimmerpatienter 2016?".  

År 2015

 • Årsmötesprotokoll
 • Protokoll 1402:a ordinarie sammanträde Torsdag 17 december 2015
  Stefan Borg, överläkare i psykiatri och före detta verksamhetschef på Beroendeenheten i Stockholm om "Socialstyrelsens nya riktlinjer från 150401 om missbruk och beroende".
 • Protokoll 1401:a ordinarie sammanträde Torsdag 26 november 2015
  Kjell Barlöv, överläkare i gynekologi och obstetrik: "Organdonation och transplantation - historik och dagsläge".
 • Protokoll 1400:e ordinarie sammanträde Torsdag 22 oktober 2015
  Göran Sedwallsson stod för kvällens föredrag, en personlig resa genom Blekinges psykiatriska historia.
 • Protokoll 1399:e ordinarie sammanträde Torsdag 23 april 2015
  Pelle Gustafson, docent och överläkare i ortopedi och chefläkare på Patientförsäkringen LÖF berättade om patientsäkerheten i Sverige.
 • Protokoll 1398:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 mars 2015
  Bibbi Rönnlund, folkhälsostrateg, berättade för oss hur blekingarna mår, och presenterade the best of folkhälsorapporten från 2014 med titeln ”Tillsammans kan vi göra skillnad”.
 • Protokoll 1397:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 februari 2015
  Kvällens föreläsare, Anders Håkansson, docent och ST i psykiatri, redogjorde med entusiasm för sprutbytesprogrammet i Malmö-Lund.
 • Protokoll 1396:e ordinarie sammanträde Torsdag 29 januari 2015
  På grund av ett sent återbud från planerad föreläsare ryckte årets nya ordförande snabbt in med ett föredrag ur sin egen portfölj. Peter Valverius avhandlade ämnet rusmedel under rubriken ”Rusmedlens neurobiologi – hur maximerar man glädjen? 

År 2014

År 2013

År 2012

År 2011

År 2010

År 2009

År 2008 


Karlskrona läkarförening
 • Design: ghnet logo
 • Uppdaterad den