Karlskrona Läkareförening


 

Protokoll från Karlskrona Läkareförening

År:

År 2024 

År 2023 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1450:e ordinarie sammanträde Torsdag 9:e november 2023

"Ett liv kan inte mätas i pengar – eller?"
En paneldiskussion med etiken i centrum. Den osedvanligt kloka panelen bestod av Eva Brun, onkolog, Joar Björk, medicinsk etiker och Linus Axelsson, kirurg. Ett spännande möte och säsongsfinal av årets program av Karlskrona Läkareförening.

Protokoll 1449:e ordinarie sammanträde Torsdag 5:e oktober 2023

"Onkologi i tredje världen"
Denna kväll hade vi äran att presentera Olof Ståhl, som till vardags är överläkare på Onkologen i Lund. Olof kommer berätta om sina erfarenheter från att ha varit verksam som onkolog i Botswana och Ghana. Det blev en kväll som bjöd på inspiration, reflektion och för många av oss närmast fiktion.

Protokoll 1448:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e september 2023

”För att döden är viktig – nyheter från andra sidan”
Denna gång fick vi lyssna till bröderna Ekström som håller en gemensam föreläsning på klassiskt ordförandevis. Anders är i grunden onkolog men verksam inom palliativmedicin, medan Magnus är specialistläkare inom lungmedicin med fokus på palliativ lungmedicin. Utifrån kliniska problem och nya forskningsresultat tar de sig an palliativ behandling vid svår sjukdom och livets slut.

Protokoll 1447:e ordinarie sammanträde Torsdag 4:e maj 2023

Rolf Ahlzén är psykiater och docent inom medicinsk humaniora och ledande inom organisationen ”Rätten till en värdig död”. Kvällens föreläsningsämne: "Dödshjälp".

Protokoll 1446:e ordinarie sammanträde Torsdag 9:e mars 2023

”Interventionell Bronkologi, allt från avancerad diagnostik till palliation” Vi hade nöjet att lyssna till Stefan Barath, överläkare inom Lungmedicin som till vardags arbetar på Skånes Universitetssjukhus.

Protokoll 1445:e ordinarie sammanträde Torsdag 2:a februari 2023

Oskar Ekelund, verksamhetschef och överläkare på Mikrobiologen i Kronoberg/Blekinge berättade om antibiotikaresistens och arbetet för att förebygga det.

År 2022  

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1444:e ordinarie sammanträde Torsdag 1:e december 2022

”Precisionsmedicin – Ny kunskap och nya behandlingsmetoder”. Precisionsmedicin, eller individanpassad vård, är baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, såsom genetisk profil och specifika biomarkörer vilket möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning. Vi hörde Anders Edsjö, vice ordförande för GMS ledningsgrupp och co-chair för GMS Solida tumörer, berätta om befintliga och kommande behandlingar inom precisionsmedicin men även pågående projekt i Karlskrona

Protokoll 1443:e ordinarie sammanträde Torsdag 10:e november 2022

”Hälso- och sjukvårdens beredskap - ur Region Blekinges perspektiv”. Camilla Schön, säkerhetsstrateg, och Lisa Stokseth, bereskapsläkare, berättade om hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap.

Protokoll 1442:a ordinarie sammanträde Torsdag 6:e oktober 2022

”Läkemedelsbehandling vid diabetes - förr, nu och framtid”. Anna-Karin Cullin, allmänläkare, berättade om utvecklingen av behandling av diabetes samt nya läkemedelsgrupper som har introducerats inom området på senare år.

Protokoll 1441:a ordinarie sammanträde Torsdag 5:e maj 2022

Matti Sällberg, professor vid Karolinska Institutet föreläste om vaccinutveckling med fokus på COVID-19.

Protokoll 1440:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e april 2022

Klara Westling höll en föreläsning med titeln "Blir fiskar glada av antidepressiva läkemedel och hur renas vårt vatten från läkemedelsrester?".

Protokoll 1439:e ordinarie sammanträde Torsdag 3:e mars 2022

Professor Ulf Malmqvist berättade om nya läkemedel för avancerad terapi (ATMP), dess möjligheter och utmaningar för hälso- och sjukvården.

År 2021  

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1438:e ordinarie sammanträde Torsdag 2:e december 2021

Henrik Widegren höll en föreläsning med titeln "Skratt – Inget man skojar bort" som handlade om skratt, humor och hälsa.

Protokoll 1437:e ordinarie sammanträde Torsdag 4:e november 2021

Mikael Karlberg höll en föreläsning med titeln "Yrsel på akuten med hanläggning genom algoritmen kallad HINTS".

Protokoll 1436:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e oktober 2021

Ordförande Christina Willhelmsson höll en föreläsning med titeln "Från tratt till cohlea implantat".

Protokoll 1435:e ordinarie sammanträdeOnlineföreläsning den 8:e april 2021

Emil Giertz, hudläkare på hudkliniken i Blekinge höll en föreläsning om olika typer av hudcancer.

Protokoll 1434:e ordinarie sammanträde Onlineföreläsning torsdag 3:e mars 2021

Patrik Madsen, överläkare ÖNH-kliniken i Blekinge berättade om obstruktivt sömnapnésyndrom.

År 2020  

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1433:e ordinarie sammanträde Onlineföreläsning torsdag 5:e november 2020

Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen. Han höll en föreläsning om Covid-19 med fokus på det kliniska förloppet, behandlingsmöjligheter samt deras erfarenheter av uppföljning efter genomgången infektion.

Protokoll 1432:a ordinarie sammanträde Onlineföreläsning torsdag 8:e oktober 2020

Inger Andersson von Rosen, tidigare sakkunnig läkare på socialstyrelsen som senaste åren arbetat på folkhälsomyndighetens avdelning för epidemiologi och utvärdering. Inger har befunnit sig mitt i de nationella Covid-19 diskussionerna. Sammankomsten kom att fungera likt en paneldebatt.

Protokoll 1431:a ordinarie sammanträde Torsdag 5:e mars 2020

Ola Weiland, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet. Kvällens föreläsning handlade om hela resan där hepatit C gått från att vara en obotlig sjukdom till att det nu finns behandling med potential till global utrotning av viruset.

Protokoll 1430:e ordinarie sammanträde Torsdag 6:e februari 2020

David Ekqvist, specialistläkare och medicinsk chef för Sveriges högisoleringsenhet i Linköping, föreläste om "Högsmittsamma sjukdomar – hur ser läget ut i världen och hur är vår beredskap i Sverige".

År 2019 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1429:e ordinarie sammanträde Torsdag 5:e december 2019

Rickard Ånell, ortoped, företags-, flyg- och dykmedicinare föreläste om "Extremfysiologi".

Protokoll 1428:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e november 2019

Lina de Geer, anestesiolog i Linköping föreläste om "Den sköra patienten på operation och IVA".

Protokoll 1427:e ordinarie sammanträde Torsdag 3:e oktober 2019

Magnus Löndahl, docent, överläkare samt verksamhetschef på Endokrinologen vid Lunds Universitetssjukhus föreläste om "HBO - ur en remittents synvinkel".

Protokoll 1426:e ordinarie sammanträde Torsdag 4:e april 2019

Överläkare Hans Friberg, docent inom anestesi och intensivvård på Anestesikliniken vid Skånes Universitetssjukhus föreläste om "Akut och långvarig smärta – tricks of the trade".

Protokoll 1425:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e mars 2019

Överläkare Olaf Gräbel, Chef Smärtcentrum på Östra Sjukhuset, Göteborg, föreläste om "Vård efter hjärtstopp och uppföljning av överlevare och anhöriga".

Protokoll 1424:e ordinarie sammanträde Torsdag 7:e februari 2019

Pelle Gustafson, docent i ortopedi och chefläkare på regionernas gemensamma patientförsäkring LÖF, föreläste om "Patientsäkerheten i Sverige – har det hänt något sen senast?"

År 2018 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1423:e ordinarie sammanträde Torsdag 29:e november 2018

Ingemar Fogdestam, MD, PhD, föreläste om "Mikrokirurgi - multipotent teknik för svåra rekonstruktioner - personliga erfarenheter".

Protokoll 1422:a ordinarie sammanträde Torsdag 25:e oktober 2018

Barbro Lagercrantz, MD. Narkosläkare vid Blekingesjukhuset 1974-88, ambulansöverläkare 1987-88 samt 2005-2006, Marinöverläkare inkl. dyk- och flygmedicin 1988-2013 föreläste om "I nationens tjänst - hur är det att jobba i utlandsstyrkan".

Protokoll 1421:e ordinarie sammanträde Torsdag 27:e september 2018

Johan von Schreeb, MD, PhD, Docent. Specialist i allmän kirurgi och katastrofmedicin Centre for Research on Health Care in Disasters, Karolinska Institutet föreläste om "Utmaningar med globala katastrofmedicinska insatser".

Protokoll 1420:e ordinarie sammanträde Torsdag 26:e april 2018

Kristina Gemzell Danielsson, Professor i obstetrik och gynekologi på Karolinska Institutet i Stockholm och ordförande i WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction föreläste om "Effektiva preventivmedel och säkra aborter – en förutsättning för god reproduktiv hälsa".

Protokoll 1419:e ordinarie sammanträde Torsdag 22:a mars 2018

Professor Mats Brännström bördig från Karlskrona, numera Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreläste om vägen fram till världens första livmodertransplantation som utfördes i Göteborg. "Livmodertransplantation, från ide till klinisk verklighet".

Protokoll 1418:e ordinarie sammanträde Torsdag 25:e januari 2018

Barbara och Göran Sevallsson båda överläkare i psykiatrin samt Agnes Lindeberg barnmorska berättade för oss hur man arbetar på den Sexologiska mottagningen.

År 2017 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1417:e ordinarie sammanträde Torsdag 23:e november 2017

Dan Sevonius, kirurg och överläkare på Gastrocenter i Lund föreläste om "Bråckkirurgi".

Protokoll 1416:e ordinarie sammanträde Torsdag 26:e oktober 2017

Jens Englesson, onkolog i Lundl föreläste om "Att arbeta som onkolog i Ghana".

Protokoll 1415:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 september 2017

Tom Öresland, kolorektalkirurg med inriktning på IBD-kirurgi på Akershus universitetssjukhus i Norge föreläste om "Kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom".

Protokoll 1414:e ordinarie sammanträde Torsdag 27:e april 2017

Hans Winberg, överläkare på Barn och ungdomssjukhuset Lund föreläste om "Barnkirurgin runt hörnet".

Protokoll 1413:e ordinarie sammanträde Torsdag 30:e mars 2017

Stefan Acosta, professor samt överläkare i kärlkirurgi på SUS i Malmö föreläste om "Sårläkning-från antikens munsugning till dagens VAC".

Protokoll 1412:e ordinarie sammanträde Torsdag 2 mars 2017

Åsa Molde, verksam som traumakirurg för Röda Korset föreläste om "Att behandla kroppens sår och själens ensamhet".

Protokoll 1411:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 januari 2017

Docent Håkan Brorson, verksam som plastikkirurg på SUS föreläste om "Fettsugning ger komplett reduktion av kroniska lymfödem".

År 2016  

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1410:e ordinarie sammanträde Torsdag 15 december 2016

Tord Juhlin, överläkare i kardiologi på SUS, Malmö föreläste om "NOAC, Non-vitamin-K anti-coagulants, i klinisk praxis".

Protokoll 1409:e ordinarie sammanträde Torsdag 24 november 2016

Ordförandeföreläsning: Allmänläkare Ingela Juth föreläste om "Provinsialläkaren - en historisk översikt".

Protokoll 1408:e ordinarie sammanträde Torsdag 27 oktober 2016

Överläkare Maria Söderlin, Blekingesjukhuset föreläste om "Reumatologins ABC".

Protokoll 1407:e ordinarie sammanträde Torsdag 29 september 2016

Rickard Eitrem, docent och överläkare, numer Smittskyddsläkare Emeritus föreläste om "Resevaccinationer - inte bara sprutor".

Protokoll 1406:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 april 2016

Docent Thomas Björk, Urologiska kliniken SUS, Malmö föreläste om "Nya metoder vid kastrationsresistent prostatacancer".

Protokoll 1405:e ordinarie sammanträde Torsdag 31 mars 2016

Dr Ole Torffvit, Allmänläkare och endokrinolog i Kalmar föreläste om "Modern typ 2 diabetesbehandling".

Protokoll 1404:e ordinarie sammanträde Torsdag torsdag 18 februari 2016

Åke Johansson, allmänläkare verksam i Göteborg föreläste om "Hur gör vi KOL-vården bättre?".

Protokoll 1403:e ordinarie sammanträde Torsdag 28 januari 2016

Mikael Ringborn, läkare på Thoraxcentrum i Karlskrona föreläste om "Elektrofysiologiskt kaos på blodigt allvar - Hur hanterar vi bäst våra förmaksflimmerpatienter 2016?".

År 2015 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1402:a ordinarie sammanträde Torsdag 17 december 2015
Stefan Borg, överläkare i psykiatri och före detta verksamhetschef på Beroendeenheten i Stockholm föreläste om "Socialstyrelsens nya riktlinjer från 150401 missbruk och beroende".

Protokoll 1401:a ordinarie sammanträde Torsdag 26 november 2015
Kjell Barlöv, överläkare i gynekologi och obstetrik föreläste om "Organdonation och transplantation - historik och dagsläge".

Protokoll 1400:e ordinarie sammanträde Torsdag 22 oktober 2015
Göran Sedwallsson stod för kvällens föredrag "En personlig resa genom Blekinges psykiatriska historia.

Protokoll 1399:e ordinarie sammanträde Torsdag 23 april 2015
Pelle Gustafson, docent och överläkare i ortopedi och chefläkare på Patientförsäkringen LÖF berättade om patientsäkerheten i Sverige.

Protokoll 1398:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 mars 2015
Bibbi Rönnlund, folkhälsostrateg, berättade för oss hur blekingarna mår, och presenterade the best of folkhälsorapporten från 2014 med titeln "Tillsammans kan vi göra skillnad".

Protokoll 1397:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 februari 2015
Kvällens föreläsare, Anders Håkansson, docent och ST i psykiatri, redogjorde med entusiasm för sprutbytesprogrammet i Malmö-Lund.

Protokoll 1396:e ordinarie sammanträde Torsdag 29 januari 2015
På grund av ett sent återbud från planerad föreläsare ryckte årets nya ordförande snabbt in med ett föredrag ur sin egen portfölj. Peter Valverius avhandlade ämnet rusmedel under rubriken "Rusmedlens neurobiologi - hur maximerar man glädjen?".

År 2014 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1395:e ordinarie sammanträde Torsdag 11 december 2014
2014:års ordförandeföreläsning. Ronny Lövdahl Ortopediöverläkare, Blekingesjukhuset: "På knä"

Protokoll 1394:e ordinarie sammanträde Torsdag 20 november 2014
Henrik Forssell, docent och överläkare vid Karlskronas kirurgklinik: "Obesitasbehandling - När, var, hur ? I dessa tider av alltmer överviktiga som skall ha höft eller knäplastiker."

Protokoll 1392:a ordinarie sammanträde Torsdag 25 september 2014
Doc Pähr Engström, överläkare Ortopedkliniken Karlskrona: "Ortopedi Down Under"

Protokoll 1390:e ordinarie sammanträde Torsdag 27 mars 2014
Finn Warburg, Ortopediska Kliniken Rigshospitalet i Köpenhamn: "I Krig och Katastrof"

Protokoll 1389:e ordinarie sammanträde Torsdag 27 februari 2014
Bo Wilhelmsson, ortopedkliniken Karlskrona: "Modern axelkirurgi"

Protokoll 1388:e ordinarie sammanträde Torsdag 30 januari 2014
Gunnar Kahlmeter, specialist inom klinisk bakteriologi och verksamhetschef för mikrobiologen i Växjö: "Är antibiotokaeran över?"

År 2013 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1387:e ordinarie sammanträde Torsdag 12 december 2013
Kardiologen och kliniska fysiologen Magnus Simonsson:"Idrott och hjärta".

Protokoll 1386:e ordinarie sammanträde Torsdag 21 november 2013
Dr.Bjarne Madsen Härdig: "Trombolyis by sonification".

Protokoll 1385:e ordinarie sammanträde Torsdag 24 oktober 2013
Anders Sjölund, Akutkliniken, Helsingsborgs lasarett: "Hur klarar samhället en trafikolycka med 50 inblandade fordon av olika slag?".

Protokoll 1384:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 september 2013
2013:års ordförandeföreläsning. Håkan Klementsson "Svensk ambulanssjukvård – idag och i morgon"

Protokoll 1383:e ordinarie sammanträde Torsdag 25 april 2013
Professor Tadeusz Wieloch, Laboratory for Experimental Brain Research, Lunds universitet: "Stroke-forskning".

Protokoll 1382:a ordinarie sammanträde Torsdag 21 mars 2013
Tobias Andersson, Inst, för kvantitativ logistik, Linköpings Universitet: "Logistik och beredskap inom akutsjukvården - i verkligheten och vid simulering".

Protokoll 1381:a ordinarie sammanträde Torsdag 28 februari 2013
Docent Mikael Karlberg, Skånes universitetssjukhus: "Yrsel på akuten".

Protokoll 1380:a ordinarie sammanträde torsdag 31 januari 2013
Dr Professor Peter Munch Andersen, Umeå: "ALS. - rapport från forskningsfronten"

År 2012 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1379:e ordinarie sammanträde Torsdag 13 december 2012
Göran Björk: "Ordförandeföreläsning om cervixcancer".

Protokoll 1378:e ordinarie sammanträde Torsdag 22 november 2012
Lars Thurn: "Massiv obstetrisk blödning - Vad gör vi !".

Protokoll 1377:e ordinarie sammanträde Torsdag 18 oktober 2012
Stefan Hansson, SUS: "Preeklampsi – den gåtfulla sjukdomen".

Protokoll 1376:e ordinarie sammanträde Torsdag 27 september
Doc Pelle Lindqvist, KI: "Sol, vitamin D och kvinnohälsa?".

Protokoll 1375:e ordinarie sammanträde Torsdag 26 april
Greta Edelstam, Akademiska sjukhuset Uppsala: "IVF- och sedan".

Protokoll 1374:e ordinarie sammanträdeTorsdag 29 mars
Professor Angelica Lindén- Hirschberg, Karolinska universitetssjukhuset: "PCO-polycystiska ovarier Tidiga och sena konsekvenser".

Protokoll 1373:e ordinarie sammanträde Torsdag 16 februari
Tord Naessén, Uppsala: "HRT (hormonbehandling i klimakteriet) - är vi alltför rädda?"

Protokoll 1372:a ordinarie sammanträde Torsdag 26 januari.
Birgitta Essén, Uppsala: "Hederskultur och oskuldskrav - hur möter vi dessa patienter?"

År 2011 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1371:a ordinarie sammanträde. Torsdag 15 december.
Ordförandeföreläsning: "Skära för sten - alla tiders stenbehandling".

Protokoll 1370:e ordinarie sammanträde. Torsdag 24 november.
Docent Ola Bratt, Urologkliniken Hälsingborg: "Skall vi screena för prostatacancer?"

Protokoll 1369:e ordinarie sammanträde. Torsdag 27 oktober.
Torvald Höjerback, Psykiatriker och Sexolog från Lund samt Barbara och Göran Sedvallson: "Sexologi i Blekinge".

Protokoll 1368:e ordinarie sammanträde. Torsdag 29 september.
Professor Stefan Arver, Karolinska Sjukhuset, Huddinge: "Manligt klimakterium, finns det?".

Protokoll 1367:e ordinarie sammanträde. Torsdag 28 april.
Professor Peter Wiklund, Urologkliniken, Karolinska Sjukhuset: "Robotkirurgi".

Protokoll 1366:e ordinarie sammanträde. Torsdag 31 mars.
Per Anders Abrahamsson, Urologkliniken UMAS: "Urologiska sjukdomars betydelse för historiens gång".

Protokoll 1365:e ordinarie sammanträde. Torsdag 17 februari.
Ralph Peeker, Sahlgrenska Göteborg: "Neurourologi - Från konventionell farmakoterapi till avancerad rekonstruktiv kirurgi".

Protokoll 1364:e ordinarie sammanträde. Torsdag 27 januari.
Jan-Erik Damber, Sahlgrenska, Göteborg: "Gammalt och nytt om prostatacancer".

År 2010 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1363:e ordinarie sammanträde. Torsdag 16 december.
Ordförandeföreläsning: "Forskning vid Karlskrona Lazarett, Lasarett och Blekingesjukhus under 200 år". Referenslistan finns som PDF-fil

Protokoll 1362:a ordinarie sammanträde. Torsdag 25 november.
Otto Cars, Uppsala: "Bakteriernas motståndsrörelse".

Protokoll 1361:a ordinarie sammanträde. Torsdag 28 oktober.
Annika Linde, Stockholm: "Pandemin i retrospektoskopet och evidensbaserade visioner".

Protokoll 1360:e ordinarie sammanträde. Torsdag 30 september.
Stephan Rössner, Huddinge: "Fetma - en infektionssjukdom? Om alternativa förklaringsmodeller till övervikt".

Protokoll 1359:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 29 april.
Johan Berglund, Karlskrona: "Fästingar - ett ämne som biter sig fast".

Protokoll 1358:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 25 mars.
Bo Niklasson, Stockholm: "En vanlig virusjägares vardag".

Protokoll 1357:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 18 februari.
Johan Giesecke, Stockholm: "Epidemier jag upplevt och överlevt".

Protokoll 1356:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 28 januari.
Per-Erik Åbom, Jönköping: "Forskning kring infektioner, epidemier och smittskydd i Bibeln"

År 2009 

Årsmötesprotokoll

Protokoll 1355:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 17 december.
Bengt Åberg, Thoraxcentrum Karlskrona: "Thoraxkirurgi -förr och nu".

Protokoll 1354:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 19 november.
Göran Dellgren, Sahlgrenska: "Hjärt -och lungtransplantation - dåtid, nutid och framtid".

Protokoll 1353:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 22 oktober.
Erik Ljungström,  Karlskrona: "Pacemaker och ICD vid hjärtsvikt - nya riktlinjer".

Protokoll 1352:a ordinarie sammanträde. Torsdagen den 24 september.
Anders Albåge, Karolinska sjukhuset: "Kirurgisk behandling av förmaksflimmer".

Protokoll 1351:a ordinarie sammanträde. Torsdagen den 23 april.
Märta Åberg, Karolinska Institutet: "Erfarenheter av medicinstudier från fyra världsdelar".

Protokoll 1350:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 26 mars.
Carl-Magnus Pripp, Thoraxcentrum, Karlskrona: "Svenska hjärtan - Swedeheart kvalitetsregister ( RIKS- HIA, SEPHIA, SCAAR, Hjärtkir reg)".

Protokoll 1349:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 26 februari.
Leif Bjermer, Lund: "Astma, som mer än en lungsjukdom - tid för paradigmskifte".

Protokoll 1348:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 29 januari.
Magnus Thörn, Karolinska Institutet: "Cellterapi vid spridd cancersjukdom".

År 2008 

Protokoll 1347:e ordinarie sammanträde Torsdag 18:e december 2008

Årets ordförandeföreläsning: "Respiratorisk insufficiens och hemsyrgasbehandling" hölls av Kerstin Ström med bistånd av ST-läkare Magnus Ekström.

Protokoll 1346:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 20:e november.
Docent Thomas Troëng : "Bukaortaaneurysm – vanligt, farligt och botbart".

Protokoll 1345:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 23:e oktober.
Docent Eva Lindberg: "KOL – en behandlingsbar sjukdom".

Protokoll 1344:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 25:e september.
Docent Bengt Midgren: "Syrebrist och kolsyreförgiftning – om vådan av obalans i blodgaserna".

Protokoll 1343:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 24:e april.
Karl Franklin, överläkare på Lungkliniken i Umeå: "Sömnapné".

Protokoll 1342:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 3:e april.
Bengt Hallengren, docent och överläkare på endokrinologiska kliniken på universitetssjukhuset i Malmö: "Tyreoideasjukdomar och graviditet".

Kallelse till 1341:a ordinarie sammanträde. Torsdagen den 28:e februari.
(Protokoll saknas)
Överläkare Gunnar Holmgren: "Tuberkulos i världen och här hemma".

Protokoll 1340:e ordinarie sammanträde. Torsdagen den 31:e januari.
Distriktsläkare Elisabeth Ekman och AT-läkare Jakob Billfeldt: "Jeepläkare i Afrika".

Äldre protokoll 1942-77

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till 1977

Dessa protokoll (och övriga sedan 1857) finns i original på Blekingearkivet i Bräkne Hoby.

protokollsbok
Ladda hem:

1942-46 (16,7 MB)

1947-51   (7,3 MB)

1952-56   (7,7 MB)

1957-61   (7,5 MB)

1962-66   (6,5 MB)

1967-71   (6,8 MB)

1972-77   (9,3 MB)


upp pil upp