Karlskrona Läkareförening


Ett bildvisare öppnas när du klickar på en bild

Karlskrona läkareförenings arkiv

Ordförande 1858 till nutid

Herr regementsläkaren och riddaren, doktor C. A. T. Westring var den förste som valdes till ordförande i Karlskrona Läkareförening för år 1858.
Klicka här för att se hela listan

Arkiverade protokoll

Hälsoläget i staden speglas i protokollen från år 1857 och framåt. Dessa tjocka böcker och andra arkiverade föremål finns på Blekingearkivet i Bräkne Hoby.

Klicka här för att se protokoll från åren1942-77 samt nyare protokoll fr.om. 2008 fram till nu.

Stadgarna från 1857

Stadgarna sid 1"December den 29 sammanträdde, på inbjudan af Fältläkaren Doktor Mörck, undertecknade Läkare och Apotekare, hvilka samstämmigt upptogs med bifall bemälte Fältläkare framställning om behofvet och fördelarna af en stiftelse, hvars ändamål, under benämning av Karlskrona Läkareförening, innefattas uti följande förslag till Läkare-Föreningen i Karlskrona Stadga..."

Läs en utskrift av Stadgarna

Carolus Linnaeus: Systema Naturae

Som 150-års present av Svenska Läkaresällskapet  fick KLF en faksimilutgåva av Linnés Systema Naturae.

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett föredrag med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". Han hade hittat 272 publikationer och listan är tillgänglig här.