Karlskrona Läkareförening


Kolerakyrkogården i Karlskrona

Kolerakyrkogården på Saltö i Karlskrona. Hälsoläget i staden speglas i protokollen från år 1857 och framåt. Dessa tjocka böcker och andra arkiverade föremål finns på Blekingearkivet i Bräkne Hoby.


Klicka på bilderna för att förstora dem!

Karlskrona läkareförenings arkiv

Ordförande 1858 till nutid

Herr regementsläkaren och riddaren, doktor C. A. T. Westring valdes till ordförande i Karlskrona Läkareförening för år 1858.
Se hela listan

Arkiverade protokoll

Äldre års protokoll 1942-77 samt nyare protokoll fr.om. 2008 finns arkiverade på en särskild sida. Du hittar dem här.

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett stimulerande föredrag
med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". För att ingå i
exposén skulle studierna utgå från Karlskrona lasarett och författarna vara huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer och listan finns tillgänglig som PDF-fil.

Carolus Linnaeus: Systema naturae

Systema naturae 1

Systema naturae 2

Boken överlämnas

Som 150-års present av Svenska Läkaresällskapet har KLF fått en faksimilutgåva av Linnés banbrytande arbete Systema naturae. Här överlämnas den av vd:n Mats Bauer.

Systema naturae 3

Systema naturae 4

Stadgarna år 1857

Stadgarna sid 1

December den 29 sammanträdde, på inbjudan af Fältläkaren Doktor Mörck, undertecknade Läkare och Apotekare, hvilka samstämmigt upptogs med bifall bemälte Fältläkare framställning om behofvet och fördelarna af en stiftelse, hvars ändamål, under benämning av Karlskrona Läkareförening, innefattas uti följande förslag till Läkare-Föreningen i Karlskrona Stadga.

Läs stadgarna (öppnas i nytt fönster som PDF-fil)


  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den