Karlskrona Läkareförening

Årsavgiften för 2018

Vill du bevista föreläsningarna mer än en gång?

Betala då vänligen 200 kr på pg 11 3753-8. För avsides bosatta dock 100 kr. Uppge namn och postadress samt eventuell e–postadess.

Sjöofficersmässen har en bestämd klädkod.

 

Du hittar oss även på  facebook

Karlskrona Läkareförening inbjuder till sin 1419:e ordinarie sammankomst torsdagen den 22 mars å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Medicinsk föreläsning

Karlskronasonen Mats Brännström Professor, Sahlgenska Universitetsjukhuset, som kommer att föreläsa om vägen fram till världens första livmodertransplantation som utfördes i Göteborg: "Livmodertransplantation- från ide till klinisk verklighet"

Det fantastiska är också att majoriteten av dessa kvinnor blivit gravida. Anmäl er gärna direkt då platserna är begränsade.


Obs byte av lokal!

Vi träffas på Runda Rum Amiralitetsgatan 4 (gamla biljardhallen)

Allmän samling kl 18.30 då något smått serveras.

Kvällen avslutas på sedvanligt vis med supé.

Varmt välkomna!

Pernilla Engström

Ordförande

Jakob Berzelius och
Benjamin Cosby
Sekreterare

Kvällens värd som står för middag och lokal är Boehringer Ingelheim som också kommer att hålla en produktinformation.

Deltagande vid middag förutsätter anmälan per e-post till
senast måndagen den 19 mars. Anmäl gärna i god tid!
OBS! begränsat antal platser
Ev önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Här hittar du Runda Rum, Amiralitetsgatan 4 i Karlskrona

Välkomna till blandat år i Karlskrona Läkarförening 2018!

I år har vi valt att ha ett delat ordförandeskap, men då formaliteterna inte tillåter ett sådant arrangemang så blir Pernilla Engström ordförande och Pähr Engström vice ordförande. Dock kommer vi i praktiken att dela på ansvaret.

Vi planerar 6 möten, 3 under våren samt 3 till hösten och första halvan av året blir gynekologiskt inspirerat. Under hösten kommer vi att ha ortopediskt inspirerade föreläsningar...
Läs fortsättningen av brevet

Protokoll från åren 1942 - 1977

pprotokollsbok

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977

Nu finns de att läsa på Arkivsidorna.

Bild från 70-års jubileet.

I Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv finns en bild från KLF:s 70-årsfirande. Nu kan du se den på vår historiksida.

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett stimulerande föredrag
med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". För att ingå i
exposén skulle studierna utgå från Karlskrona lasarett och författarna vara huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer och listan finns nu tillgänglig som PDF-fil.

Fler historiska skrifter

Två äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930"och "Karlskrona lasarett" har lagts in på historiksidan.

Nu har också "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" kunna läggas in på denna sida. Tack till Thomas Troëng!

Lista över ordförande 1858 och framåt

Gå till listan över ordförande.

Övrigt

Broschyrerna Karlskrona Läkareförening 120 år och Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år hittar du på Historiksidan.

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den