Karlskrona Läkareförening

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

(Sidan kommer att uppdateras)

Styrelse 2021

 

Christina Wilhelmsson
Ordförande

Överläkare Öron-, näs- och halskliniken

Gabriel Grubb
Sekreterare

ST-läkare
Röntgenkliniken

Anna Westrup
Klubbmästare

Överläkare, Barn- och ungdomskliniken

Emeli Wolff
Vice klubbmästare

ST-läkare, anestesikliniken

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie

Docent

Linus Axelsson
Ledamot

Överläkare Kirurgkliniken

Dag Benoni

Ledamot

Överläkare Anestesikliniken

Göran Husberg
Webbmaster

Apotekare

 

 

 

Representanter i Svenska Läkaresällskapet

Linus Axelsson ordinarie och Dag Benoni suppleant

Revisorer

Thomas Troëng och Göran Larsson

Valberedning

Olof Blivik sammankallande Linus Axelsson och Dag Benoni

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->