Karlskrona Läkareförening

"Ordinarie medlem är hvar och en läkare , som i staden praktiserar eller innehar tjenst - äfvenledes Stadens Apotekare."
(KLF:s stadga 1857)

Ordinarie: 200 kr
För avsidesboende och pensionärer: 100 kr

sätts in på PLUSGIRO 11 37 53-8
Uppge namn och postadress samt eventuell e-postadess.

E-postadress för adressändring:

E-postadress för anmälan till föreningsmöten:

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2017

Linus Axelsson
Ordförande

Överläkare kirurgkliniken

Vakant
Vice ordförande

 

 

Jakob Berzelius
Sekreterare

AT-läkare

Christine Klar
Sekreterare

AT-läkare

Lisbeth Karlegärd
Klubbmästare

Överläkare ögonkliniken

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie, bibliotekarie

Docent

Anders Dimberg
Ledamot

f.d. Överläkare Barn- och Ungdomskliniken

Representant i Svenska Läkaresällskapet

Håkan Odeberg

Revisorer

Barbro Lagercrantz Leg läk

Lars-Göran Lundgren Överläkare Anestesikliniken - Suppleant

Valberedning

Ingela Juth Läkare allmänmedicin - Sammankallande

Håkan Klementsson Ambulansöverläkare, Blekingesjukhuset

Webbmaster

Göran Husberg Apotekare - adjungerad till styrelsen
Hemsida: ghNet

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den