Karlskrona Läkareförening

"Ordinarie medlem är hvar och en läkare , som i staden praktiserar eller innehar tjenst - äfvenledes Stadens Apotekare."
(KLF:s stadga 1857)

Ordinarie och pensionärer: 300 kr
För avsides boende: 100 kr

sätts in på PLUSGIRO 11 37 53-8
Uppge namn och postadress samt eventuell e-postadess.

E-postadress för adressändring:

E-postadress för anmälan till föreningsmöten:

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2019

Dag Benoni
Ordförande

Överläkare/Med ansvarig Anestesikliniken

Olof Blivik
Vice ordförande

Verksamhetschef/Överläkare Infektionskliniken

Benjamin Cosby
Sekreterare

ST-läkare Barnkliniken

Philip Mattsson Lauterbach
Sekreterare

AT-läkare

Anna Westrup
Klubbmästare

Överläkare Barnkliniken

Lisbeth Karlegärd
Vice klubbmästare

Ögonläkare

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie

Docent

Linus Axelsson
Ledamot

Överläkare Kirurgkliniken

Representant i Svenska Läkaresällskapet

Linus Axelsson ordinarie, Håkan Odeberg suppleant

Revisorer

Barbro Lagercrantz och Göran Larsson

Valberedning

Pernilla Engström sammankallande, Linus Axelsson och Ingela Juth

Webbmaster

Göran Husberg Apotekare - adjungerad till styrelsen

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den