Karlskrona Läkareförening

Vill du gå på föreläsningarna mer än en gång?

Betala då vänligen 200 kr på
pg 11 37 53-8
alternativt Swish Karlskrona läkareförening 123 540 38 94
För utsocknes och icke-legitimerade läkare dock 100 kr. Uppge namn och eventuell e–postadess.

"Ordinarie medlem är hvar och en läkare , som i staden praktiserar eller innehar tjenst - äfvenledes Stadens Apotekare."
(KLF:s stadga 1857)

E-postadress för adressändring:

E-postadress för anmälan till föreningsmöten:

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2020

Olof Blivik
Ordförande

Verksamhetschef/Överläkare Infektionskliniken

Christina Wilhelmsson
Vice ordförande

Överläkare Öron-, näs och halskliniken

Axel Elofsson
Sekreterare

AT-läkare

Gabriel Grubb
Sekreterare

AT-läkare

Anna Westrup
Klubbmästare

Överläkare, Barn- och ungdomskliniken

Emeli Wolff
Vice klubbmästare

ST-läkare, anestesikliniken

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie

Docent

Linus Axelsson
Ledamot

Överläkare Kirurgkliniken

Dag Benoni
Ledamot

Överläkare Anestesikliniken

Representant i Svenska Läkaresällskapet

Linus Axelsson ordinarie, Dag Benoni suppleant

Revisorer

Thomas Troëng och Göran Larsson

Valberedning

Pernilla Engström sammankallande, Linus Axelsson

Webbmaster

Göran Husberg Apotekare - adjungerad till styrelsen

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den