Karlskrona Läkareförening

"Ordinarie medlem är hvar och en läkare , som i staden praktiserar eller innehar tjenst - äfvenledes Stadens Apotekare."
(KLF:s stadga 1857)

Ordinarie: 200 kr
För avsides boende: 100 kr

sätts in på PLUSGIRO 11 37 53-8
Uppge namn och postadress samt eventuell e-postadess.

E-postadress för adressändring:

E-postadress för anmälan till föreningsmöten:

Karlskrona Läkareförenings förtroendevalda

Styrelse 2018

Pernilla Engström
Ordförande

Överläkare Gynekologi

Pähr Engström
Vice ordförande

Överläkare Ortopedi

Benjamin Cosby
Sekreterare

AT-läkare

Philip Mattsson Lauterbach
t.f.Sekreterare

AT-läkare

Lisbeth Karlegärd
Klubbmästare

Överläkare ögonkliniken

Thomas Olson
Skattmästare

Apotekare, farm.lic

Håkan Odeberg
Arkivarie

Docent

Linus Axelsson
Ledamot

Överläkare kirurgkliniken

Representant i Svenska Läkaresällskapet

Håkan Odeberg

Revisorer

Barbro Lagercrantz Leg läk

Bengt Jernby Suppleant

Valberedning

Ingela Juth Läkare allmänmedicin - Sammankallande

Håkan Friberg samt Ronny Lövdal

Webbmaster

Göran Husberg Apotekare - adjungerad till styrelsen

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den