Karlskrona Läkareförening


Ett bildvisare öppnas när du klickar på en bild

KLF- och sjukvårdshistorik från Karlskrona

KLF:s 70-års jubileum

Bildkälla: Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet. Stort tack till Berndt Ehinger
Vill du se bilden i maximal upplösning(1,2 MB)?
Klicka här och zooma sedan in den.
Det finns en förteckning över de tio i sällllskapet som troligen är identifierade.

Utdrag ur BLT fred 30 dec 1927

"Karlskrona läkareförening firade igår 70 år av sin tillkomst med sammanträde på Hotell Storkällaren under ordförandeskap av d:r A. Christer-Nilsson...
Sedan inre föreningsangelägenheter avklarats följde föredrag av d:r A. Lindskog "Om subdurala hämatom" och av d:r H. Lyttkens "Två fall av meningit", båda föredrag av synnerligen instruktiv och intressant natur...
Efter sammanträdet intogs gemensam festmiddag vid vilken fler tal höllos..."

Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930

Författad av Sven-Öjvind Swahn. Utgiven 1930. Öppna som PDF-fil.

Karlskrona lasarett

Författad av Johan Widén. Utgiven 1942. Öppna som PDF-fil.

Johan Widén var under många år marinläkare och lasarettsläkare i Karlskrona samt ordförande i Läkareföreningen 1919.

Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997

Tolv kirurger under 200 år eller femton under 210…

Sammanställning gjord av Thomas Troëng, f.d. verksamhetschef vid Kirurgkliniken Blekingesjukhuset. Öppna som PDF-fil.

Karlskrona Läkareförening 120 år

Karlskrona Läkareforening är en av de äldsta i landet och blev 120 år den 29 dec 1977.
Författarna Sven Svennerud och Holger Holmgren har granskat föreningens protokoll alltifrån dess tillkomst år 1857 och har därvid ägnat speciellt intresse åt de äldre hadlingarna från de första 50 verksamhetsåren. Öppna som PDF-fil.

Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år

När artikeln skrevs av Hans Gösta Skoglund 1973 hade en genomgripande förändring av apoteksverksamheten i Karlskrona ägt rum. Tre apotek Göta Lejon, Tre Kronor och Militärapoteket hade slagits samman till ett storapotek. Det fick behålla namnet Göta Lejon såsom varande det äldsta, största och mest kända, med ursprung från flottans amiralitetsapotek på 1680-talet. Öppna som PDF-fil.

Bild på ett av lejonen som finns ovanför porten till f.d. apoteket Göta Lejon på Ronnebygatan i Karlskrona. Byggnaden uppfördes efter 1790 års brand och här låg apoteket ända fram till 1973.
Nu finns här ett konditori med namnet Göta Lejon

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett föredrag med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". För att ingå i exposén skulle studierna utgå från Karlskrona lasarett och författarna vara huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer. Öppna som PDF-fil.

Historiska länkar

Carlskrona Lazarett. Den civila sjukvården växte fram och fick fast form på 1790-talet. Den 10 december 1797 öppnade stadens första statsfinansierade lazarett. Det var beläget i en fastighet på Bredgatan ...

Gamla epidemisjukhuset på Stumholmen

Koleran rasade i Ryssland, Polen och Tyskland omkring 1830. Med 1790 och 1808 års fruktansvärda pestepidemier i färskt minne fattades beslut om att göra bebyggelsen på Laboratorieholmen till ett "Cholerasjukhus". 1831 gjordes ombyggnaden och man var ute i god tid för koleran kom inte till Sverige förrän tre år senare.

På Saltö finns en kolerakyrkogård.