Karlskrona Läkareförening

Ordinarie sammankomster

Sjöofficersällskapets lokaler

äger oftast rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona och börjar kl. 18.30 med öl & snittar. Förhandlingarna sätter igång kl. 19.00 med uppläsning av protokoll från föregående möte. Därefter följer eventuell produktinformation samt medicinsk föreläsning med efterföljande diskussion. Omkring kl. 21.00 följer supé.

Länk till Sjöofficerssällskapet
Läs foldern om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 175 år


Program 2020

Vårterminen

1430:e ordinarie sammankomst torsdag 6 februari

David Ekqvist, överläkare och chef för högisoleringsenheten i Linköping:
"Högsmittsamma sjukdomar – hur ser läget ut i världen och hur är vår beredskap i Sverige"

1431:a ordinarie sammankomst torsdag 5 mars

Ola Weiland, professor vid Karolinska institutet:
"Hepatit C – en fantastisk medicinsk resa från obotbar sjukdom till WHOs mål om global utrotning"

1432:a ordinarie sammankomst torsdagen den 2 april (inställd)

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare och ordförande för nationella Strama:
"Antibiotikaresistens påverkar oss alla – vad kan vi göra åt det?"

Höstterminen (preliminärt)

1433:e sammankomst torsdag 8 oktober

Då inbjuds samtliga medlemmar att delta i en digital frågetimme med Inger Andersson von Rosen, tidigare sakkunnig läkare på socialstyrelsen som senaste åren arbetat på folkhälsomyndighetens avdelning för epidemiologi och utvärdering.

1434:e sammankomst torsdag 5 november

En digital föreläsning för medlemmarna av Lars-Magnus Andersson, verksamhetschef på Infektionskliniken i Göteborg och ordförande för Svenska Infektionsläkarföreningen. Lars-Magnus kommer hålla en föreläsning om COVID-19 inriktad mot den medicinska behandlingen, allt från klorokin till kortison, samt sjukdomens kliniska bild.

1435:e ordinarie sammankomst 2 december

Årsmöte och föreläsning(inställd)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->