Karlskrona Läkareförening

Ordinarie sammankomster

Sjöofficersällskapets lokaler

äger oftast rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona och börjar kl. 18.30 med öl & snittar. Förhandlingarna sätter igång kl. 19.00 med uppläsning av protokoll från föregående möte. Därefter följer eventuell produktinformation samt medicinsk föreläsning med efterföljande diskussion. Omkring kl. 21.00 följer supé.

Länk till Sjöofficerssällskapet
Läs foldern om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 175 år


Program 2022

Vårterminen

1439:e ordinarie sammankomst torsdag 3 mars

Science fiction är här! Professor Ulf Malmqvist berättar om nya läkemedel för avancerad terapi (ATMP) och det ATMP-centrum som finns i södra sjukvårdsregionen.

1440:e ordinarie sammankomst torsdag 7 april

Blir fiskar glada av antidepressiva läkemedel och hur renas vårt vatten från läkemedelsrester? Klara Westling, miljöexpert från Svenskt vatten

1441:a ordinarie sammankomst torsdagen 5 maj

Vaccinutveckling med fokus covid-19 och utveckling av vacciner på Karolinska institutet. Professor Matti Sällberg från Karolinska institutet

Höstterminen

Program kommer inom kort

1442:a ordinarie sammankomst torsdagen 6 oktober

Höstbal lördagen 15 oktober

1443:e ordinarie sammankomst torsdagen 11 november

1444:e ordinarie sammankomst torsdagen 1 december

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->