Karlskrona Läkareförening

Ordinarie sammankomster

Sjöofficersällskapets lokaler

äger oftast rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona och börjar kl. 18.30 med öl & snittar. Förhandlingarna sätter igång kl. 19.00 med uppläsning av protokoll från föregående möte. Därefter följer en medicinsk föreläsning med efterföljande diskussion. Omkring kl. 21.00 följer supé.

Länk till Sjöofficerssällskapet
Läs foldern om Sjöofficerssällskapet i Karlskrona 175 år


Program 2024

Vårterminen

1451:a ordinarie sammankomst torsdagen 8 februari

Barnhälsovårdsöverläkare Sofia Hellerfelt:
"Värna våra yngsta – För en jämlik barnhälsa! "

1452:a ordinarie sammankomst torsdagen 14 mars

Hanna Sandberg, överläkare och ansvarig för diabetesteamet på Barnkliniken i Blekinge.

"Barn och ungdomsdiabetes - en resa genom uppväxten!"

1453:e ordinarie sammankomst torsdagen 18 april

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och docent vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala: "Allt hänger ihop"
Presentationen följer en familj genom fem generationer i Sverige, och belyser hur allt hänger ihop – från fosterlivet till ålderdomen formas våra och våra ättlingars livsbanor av det som händer oss och hur det påverkar vår kropp och själ.

Höstterminen

Höstbal lördagen 7 september

1454:e ordinarie sammankomst torsdagen 19 september

1455:e ordinarie sammankomst torsdagen 17 oktober

1456:e ordinarie sammankomst torsdagen 14 november

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– -->