Karlskrona Läkareförening

Medlemsavgiften för 2016 föreslås oförändrad.
För betalning se Kontakt

Ingela Juth

Ingela Juth
ordförande

Obs! Att Sjöofficersmässen har en bestämd klädkod.

Karlskrona Läkareförening inbjuder till sitt

1410:e ordinarie sammanträde torsdagen den 15 december å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Allmän samling kl 18.30 då något smått serveras.

Årsmöte kl 19.00
I anslutning till detta:

Medicinsk föreläsning

Kvällens föreläsare Tord Juhlin, Med dr Öl i kardiologi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö 

"Senaste nytt om förmaksflimmer och NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia)"

Efter föreläsningen följer diskussion.
Kvällen avslutas på sedvanligt vis med supé.
Kvällens värd: Linda Svensson från BMS

Varmt välkomna!

Ingela Juth
Alice Bäckman och
Christine Klar

Ordförande
sekreterare

Deltagande vid middag förutsätter anmälan per e-post till
senast måndagen den 12 december.
Ev önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Kommande program...

Här hittar du Sjöofficerssällskapets Restaurang, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona

Höstbal 2017

Karlskrona Läkareförening kommer att anordna en storslagen bal för medlemmarna tillsammans med respektive den 9 september

Protokoll från åren 1942 - 1977

pprotokollsbok

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977

Nu finns de att läsa på Arkivsidorna.

Bild från 70-års jubileet.

I Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv finns en bild från KLF:s 70-årsfirande. Nu kan du se den på vår historiksida.

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett stimulerande föredrag
med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". För att ingå i
exposén skulle studierna utgå från Karlskrona lasarett och författarna vara huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer och listan finns nu tillgänglig som PDF-fil.

Fler historiska skrifter

Två äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930"och "Karlskrona lasarett" har lagts in på historiksidan.

Nu har också "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" kunna läggas in på denna sida. Tack till Thomas Troëng!

Lista över ordförande 1858 och framåt

Gå till listan över ordförande.

Övrigt

Svenska Läkaresällskapet har lanserat en ny hemsida på www.sls.se.

Årets medlemsavgift 200 kr inbetalas vänligen på pg 11 37 53-8. För avsides bosatta och pensionärer 100 kr. Uppge namn och postadress samt eventuell e–postadess.

Broschyrerna Karlskrona Läkareförening 120 år och Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år hittar du på Historiksidan.

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den