Karlskrona Läkareförening

Årsavgiften för 2019

Vill du bevista föreläsningarna mer än en gång?

Betala då vänligen 300 kr på pg 11 3753-8. För avsides bosatta dock 100 kr. Uppge namn och postadress samt eventuell e–postadess.

Sjöofficersmässen har en bestämd klädkod.

 

Du hittar oss även på  facebook

Karlskrona Läkareförening inbjuder till sin 1424:e ordinarie sammankomst torsdagen den 7 februari 2019 å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Medicinsk föreläsning

Program ej fastställt


Allmän samling kl 18.30 då något smått serveras.

Kvällen avslutas på sedvanligt vis med middag.

Varmt välkomna!

Dag Benoni
Ordförande

Benjamin Cosby
Philip Mattsson Lauterbach
Sekreterare


Deltagande vid middag förutsätter förskottsbetalning av egenavgift (se nedan under Föreningens ekonomi) samt anmälan per e-post till
senast fredagen den 1 februari.

Ev önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Anmäl er gärna direkt då platserna är begränsade samt avanmäl om du får förhinder. Föreningen får annars stå för merkostnaden!


Föreningens ekonomi

Det har blivit svårare att få sponsring för middagarna sedan SKL införde nya regelverk för läkemedelsföretagen. Således införs, enligt årsmötets beslut, nya sparplaner för att möta detta enligt följande:

  • Man får köpa till vin och öl själv och ingen kaffe och dessert kommer serveras.
  • Man betalar en egenavgift till varje sammanträde Middag, snittar, lättöl, ramlösa och föreläsning 100 kr.
    Enbart snittar och föreläsning 50 kr.

Hur betalningen går till meddelas senare.

Årets medlemsavgift på 300 kr inbetalas vänligen på
pg 11 37 53-8
alternativt 
Swish 0702088127 (Thomas Olson). 

Protokoll från åren 1942 - 1977

pprotokollsbok

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977

Nu finns de att läsa på Arkivsidorna.

Bild från 70-års jubileet.

I Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv finns en bild från KLF:s 70-årsfirande. Nu kan du se den på vår historiksida.

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett stimulerande föredrag
med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". För att ingå i
exposén skulle studierna utgå från Karlskrona lasarett och författarna vara huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer och listan finns nu tillgänglig som PDF-fil.

Fler historiska skrifter

Två äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930"och "Karlskrona lasarett" har lagts in på historiksidan.

Nu har också "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" kunna läggas in på denna sida. Tack till Thomas Troëng!

Lista över ordförande 1858 och framåt

Gå till listan över ordförande.

Övrigt

Broschyrerna Karlskrona Läkareförening 120 år och Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år hittar du på Historiksidan.

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den