Karlskrona Läkareförening

Årsavgiften för 2017 föreslås oförändrad

Vill du bevista föreläsningarna mer än en gång eller gå på balen? Betala då vänligen 200 kr på pg 11 3753-8. För avsides bosatta och pensionärer 100 kr. Uppge namn och postadress samt eventuell e–postadess.

Linus Axelsson

Linus Axelsson
ordförande

Sjöofficersmässen har en bestämd klädkod.

 

Du hittar oss även på  facebook

Medlemmar i Karlskrona Läkareförening inbjuds tillsammans med respektive till föreningens traditionella höstbal å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Höstbal 9:e september 2017 kl. 17.30

Under kvällen blir det välkomstdrink, trerätters-middag med utvalda viner. Dessutom underhållning och dans till levande musik.

Anmälan och betalning senast den 6:e juni 2017.

Välkomna!

Läs inbjudan här och hur man anmäler sig

Karlskrona Läkareförening inbjuder till sin 1415:e ordinarie sammankomst torsdagen den 28 september å Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona.

Medicinsk föreläsning

med Tom Öresland:"Kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom"

Allmän samling kl 18.30 då något smått serveras.

Kvällen avslutas på sedvanligt vis med supé.

Varmt välkomna!

Linus Axelsson

Ordförande

Jakob Berzelius och
Christine Klar
Sekreterare

Deltagande vid middag förutsätter anmälan per e-post till
senast måndagen den 25 september.
OBS! begränsat antal platser
Ev önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Här hittar du Sjöofficerssällskapets Restaurang, Amiralitetstorget 7 i Karlskrona

Välkomna till kirurgins år i Kar lskrona läkareförening!

Som ny ordförande i föreningen hälsar jag alla läkare och apotekare välkomna att delta i föreningens aktiviteter...
Läs hela brevet
Kommande program

Protokoll från åren 1942 - 1977

pprotokollsbok

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977

Nu finns de att läsa på Arkivsidorna.

Bild från 70-års jubileet.

I Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv finns en bild från KLF:s 70-årsfirande. Nu kan du se den på vår historiksida.

Referenser Karlskronaförfattare 1799-2010

Vid ordförandeföreläsningen 2010 höll Rickard Eitrem ett stimulerande föredrag
med rubriken "Forskning vid Karlskrona lasarett under 200 år". För att ingå i
exposén skulle studierna utgå från Karlskrona lasarett och författarna vara huvudforskare eller medförfattare. Rickard hittade 272 publikationer och listan finns nu tillgänglig som PDF-fil.

Fler historiska skrifter

Två äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930"och "Karlskrona lasarett" har lagts in på historiksidan.

Nu har också "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" kunna läggas in på denna sida. Tack till Thomas Troëng!

Lista över ordförande 1858 och framåt

Gå till listan över ordförande.

Övrigt

Broschyrerna Karlskrona Läkareförening 120 år och Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år hittar du på Historiksidan.

Karlskrona läkarförening
  • Design: ghnet logo
  • Uppdaterad den