Karlskrona Läkareförening


Vi finns även på  facebook

Karlskrona Läkareförening bjuder in till sin 1442:a sammankomst med kvällsföreläsning och middag 6 oktober 2022 kl. 18.30

Lokal: Sjöofficerssällskapet, Amiralitetstorget 7, Karlskrona Google maps

Medicinsk föreläsning

"Läkemedelsbehandling vid diabetes - förr, nu och framtid".

Anna-Karin Cullin, allmänläkare berättar om utvecklingen av behandling av diabetes samt nya läkemedelsgrupper som har introducerats inom området på senare år.

Välkomna!

  • Olivia Frånberg
    Ordförande
  • Catrin Martinelle
    Marion Darlison
    Sekreterare

Vi har nöjet att även under hösten kunna bjuda alla medlemmar på middag och föredrag helt utan kostnad! Passa på att bli medlem! Se nedan.

Anmälan

Deltagande vid middagen förutsätter att årets medlemsavgift är betald (se nedan) samt anmälan per e-post till karlskrona.lakareforening@gmail.com senast 30/9 kl 20.00
Måltidsdryck betalas på plats.

Anmäl er gärna omgående då platserna är begränsade samt avanmäl om du får förhinder. Föreningen får annars stå för merkostnaden!

OBS! Meddela även eventuell kostavvikelse.


Årsavgift 2022

Glöm inte att betala in årets medlemsavgift på 200 kr (100 kr för icke-legitimerade läkare och utsocknes), på pg 11 37 53-8 alternativt Swish Karlskrona läkareförening 123 540 38 94
Skriv ditt namn och eventuell e-postadress i meddelanderutan.


Höstens bal gick av stapeln 15/10


Ordförande Olivia Frånberg presenterar här det kommande året

Välkomna till ett nytt år med Karlskrona Läkareförening!

Under 2022 är fokus på föreningens vetenskapliga aktiviteter läkemedel och den medicinska forskningsfronten. Vårens program kommer att handla om allt från nya eller kommande läkemedel och vacciner till dess effekter på miljön. Avsätt redan nu nedan datum i kalendern för att inte missa sammankomsterna!
Vi har även nöjet att, efter två inställda år, i optimistisk anda få planera för bal – lördagen den 15 oktober. Mer information om detta kommer under våren!

Vårens program
3 mars Science fiction är här! Professor Ulf Malmqvist berättar om nya läkemedel för avancerad terapi (ATMP) och det ATMP-centrum som finns i södra sjukvårdsregionen.
7 april Blir fiskar glada av antidepressiva läkemedel och hur renas vårt vatten från läkemedelsrester? Klara Westling, miljöexpert från Svenskt vatten
5 maj Vaccinutveckling med fokus covid-19 och utveckling av vacciner på Karolinska institutet. Professor Matti Sällberg från Karolinska institutet
Medlemskap
Glöm inte att betala in medlemsavgift för 2022, 200 kr per år, halva priset för icke-legitimerade läkare och apotekare.
Medlemsavgiften inbetalas på pg 11 37 53-8 alternativt Swish till Karlskrona läkareförening  123 540 38 94.
Skriv ditt namn och eventuell e-postadress i meddelanderutan
Mer om Karlskrona Läkareförening
Karlskrona Läkareförening grundades redan 1857 och är Sveriges näst äldsta läkareförening. Syftet är att meddela till Karlskronas läkare & apotekare medicinska nyheter och vetenskapliga rön inom hela det område, som medicinen omfattar. Det sker under trivsamma former så att möjlighet till samvaro finnes utöver själva föredraget med ev. diskussion. Föreningen har sina möten under kvällstid vid sex tillfällen den första torsdagen i månaden i anrika Officersmässen vid Örlogsbasen i Karlskrona.
Besök gärna vår hemsida: www.k-lf.se och vår Facebook-sida ”Karlskrona Läkareförening”
Vänligen,
Olivia Frånberg
Apotekare, PhD

Protokoll

bok med protokoll

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977.
På samma sida finner du också protokollen från 2008 och framåt.

Klicka här   för att läsa dem.

Historiska skrifter

Tre äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930", "Karlskrona lasarett" samt "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" har lagts in på historiksidan.

Där finns även broschyrerna "Karlskrona Läkareförening 120 år" och "Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år"

Lista över ordförande 1858 och framåt

Klicka här   för att gå till listan över ordförande.