Karlskrona Läkareförening


Vi finns även på  facebook

Karlskrona Läkareförening bjuder in till sin 1444:e sammankomst med kvällsföreläsning och middag 1 december 2022 kl. 18.30

Lokal: Sjöofficerssällskapet, Amiralitetstorget 7, Karlskrona Google maps

Medicinsk föreläsning

"Precisionsmedicin – Ny kunskap och nya behandlingsmetoder ".

Precisionsmedicin, eller individanpassad vård, är baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, såsom genetisk profil och specifika biomarkörer vilket möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning. 

Hör Anders Edsjö, vice ordförande för GMS ledningsgrupp och co-chair för GMS Solida tumörer, berätta om befintliga och kommande behandlingar inom precisionsmedicin men även pågående projekt i Karlskrona.

Välkomna!

  • Olivia Frånberg
    Ordförande
  • Catrin Martinelle
    Marion Darlison
    Sekreterare

Vi har nöjet att även under hösten kunna bjuda alla medlemmar på middag och föredrag helt utan kostnad! Passa på att bli medlem! Se nedan.

Anmälan

Deltagande vid middagen förutsätter att årets medlemsavgift är betald (se nedan) samt anmälan per e-post till karlskrona.lakareforening@gmail.com senast 25/11 kl 20.00
Måltidsdryck betalas på plats.

Skriv ditt namn och eventuell e-postadress i meddelanderutan.

Anmäl er gärna omgående då platserna är begränsade samt avanmäl om du får förhinder. Föreningen får annars stå för merkostnaden! 

OBS! Meddela även eventuell kostavvikelse.


Årsavgift 2022

Glöm inte att betala in årets medlemsavgift på 200 kr (100 kr för icke-legitimerade läkare och utsocknes), på pg 11 37 53-8 alternativt Swish Karlskrona läkareförening 123 540 38 94
Skriv ditt namn och eventuell e-postadress i meddelanderutan.

Protokoll

bok med protokoll

Karlskrona Läkareförening har låtit fotografera av protokollen från åren 1942 till och med 1977.
På samma sida finner du också protokollen från 2008 och framåt.

Klicka här   för att läsa dem.

Historiska skrifter

Tre äldre skrifter "Karlskrona lasarett och apotek 1860-1930", "Karlskrona lasarett" samt "Kirurgkliniken i Karlskrona 1797-1997" har lagts in på historiksidan.

Där finns även broschyrerna "Karlskrona Läkareförening 120 år" och "Amiralitetsapoteket Göta Lejon 275 år"

Lista över ordförande 1858 och framåt

Klicka här   för att gå till listan över ordförande.